Krunica sv. Josipa

34,00 kn

Sveti Josip je svojim životom i pokazao svima nama kako treba živjeti. On je bio čovjek velikih djela i rada, a ne velikih riječi. Ova krunica se sastoji od crvenih zrnaca, medaljice sv. Josipa i križića na kraju. Dimenzije: duljina 50 cm.


Pomoću ove prelijepe krunice moći ćete naučiti moliti novu molitvu "Pobožnost krunice svetog Josipa" koja se moli ovako:
Moli se pet desetica. Na križić se moli Vjerovanje. Na pojedinačnom zrncu između desetica - Očenaš, odnosno Slava Ocu...
Umjesto Zdravo Marijo moli se:
Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski Oče Isusa Krista, (otajstvo…). Sveti Josipe, moli za nas da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
Na prva tri zrnca dodaje se:
koji neka nam umnoži vjeru / koji neka nam učvrsti ufanje / koji neka nam usavrši ljubav
Otajstva po deseticama:
Kojeg si žarko volio.
Koji je tebe slušao i ljubio.
Za koga si marljivo radio.
Koji je tebi u poslu pomagao.
Koji je uza te bio kad si umirao.
Umjesto O moj Isuse moli se:
O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
Na kraju krunice
Bože Oče, nestvorena tvoja Riječ udostojala se u tišini zaodjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar; po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neurednih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

 

Rosary of St. Joseph - With his life, St. Joseph showed us all how to live. He was a man of great deeds and labor, not great words. This rosary consists of red beads, the medal of St. Joseph and the cross at the end. Dimensions: length 50 cm.

With this beautiful rosary you will be able to pray the new prayer "Devotion of the Rosary of St. Joseph" which is prayed like this:

Pray five dozen. Belief is prayed on the cross. On an individual grain between tens - Our Father and Glory to the Father ...

Instead of Hail Mary, pray:

Hail Joseph the righteous, fiancé of the Holy Mother of God, virgin Father of Jesus Christ, (mystery…). Saint Joseph, pray for us to live holy by your example and to attain eternal bliss in heaven. Amen.

To the first three grains are added:

who may multiply our faith / who may strengthen our hope / who may perfect our love

Mysteries by tens:

Which you loved so much.

Who listened and loved you.

Who you worked hard for.

Who helped you in your work.

Who was with you when you died.

Instead of, O my Jesus, pray:

O dear, gentle, patient and humble Saint Joseph, take us all for your children and always be our good and faithful father. Amen.

At the end of the rosary

God the Father, your uncreated Word deserved in silence to be clothed in weak human nature in the secrecy of the Nazareth home in which St. Joseph was chief; by his intercession silence in us the noise of passion, of disorderly inclinations, that by our speech we honor only You, who live and reign for ever and ever. Amen.

SKU: Cijena je izražena u hrvatskim kunama po jedinici proizvoda i u nju su uključeni svi porezi.  Proizvodi hrvatskih svetišta,Svi proizvodi
Opis

Sveti Josip je svojim životom i pokazao svima nama kako treba živjeti. On je bio čovjek velikih djela i rada, a ne velikih riječi. Ova krunica se sastoji od crvenih zrnaca, medaljice sv. Josipa i križića na kraju. Dimenzije: duljina 50 cm.


Pomoću ove prelijepe krunice moći ćete naučiti moliti novu molitvu "Pobožnost krunice svetog Josipa" koja se moli ovako:
Moli se pet desetica. Na križić se moli Vjerovanje. Na pojedinačnom zrncu između desetica - Očenaš, odnosno Slava Ocu...
Umjesto Zdravo Marijo moli se:
Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski Oče Isusa Krista, (otajstvo…). Sveti Josipe, moli za nas da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
Na prva tri zrnca dodaje se:
koji neka nam umnoži vjeru / koji neka nam učvrsti ufanje / koji neka nam usavrši ljubav
Otajstva po deseticama:
Kojeg si žarko volio.
Koji je tebe slušao i ljubio.
Za koga si marljivo radio.
Koji je tebi u poslu pomagao.
Koji je uza te bio kad si umirao.
Umjesto O moj Isuse moli se:
O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
Na kraju krunice
Bože Oče, nestvorena tvoja Riječ udostojala se u tišini zaodjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar; po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neurednih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

 

Rosary of St. Joseph - With his life, St. Joseph showed us all how to live. He was a man of great deeds and labor, not great words. This rosary consists of red beads, the medal of St. Joseph and the cross at the end. Dimensions: length 50 cm.

With this beautiful rosary you will be able to pray the new prayer "Devotion of the Rosary of St. Joseph" which is prayed like this:

Pray five dozen. Belief is prayed on the cross. On an individual grain between tens - Our Father and Glory to the Father ...

Instead of Hail Mary, pray:

Hail Joseph the righteous, fiancé of the Holy Mother of God, virgin Father of Jesus Christ, (mystery…). Saint Joseph, pray for us to live holy by your example and to attain eternal bliss in heaven. Amen.

To the first three grains are added:

who may multiply our faith / who may strengthen our hope / who may perfect our love

Mysteries by tens:

Which you loved so much.

Who listened and loved you.

Who you worked hard for.

Who helped you in your work.

Who was with you when you died.

Instead of, O my Jesus, pray:

O dear, gentle, patient and humble Saint Joseph, take us all for your children and always be our good and faithful father. Amen.

At the end of the rosary

God the Father, your uncreated Word deserved in silence to be clothed in weak human nature in the secrecy of the Nazareth home in which St. Joseph was chief; by his intercession silence in us the noise of passion, of disorderly inclinations, that by our speech we honor only You, who live and reign for ever and ever. Amen.

Dostava