Molitvenik sv. Josipa

70,00 kn

U Godini svetog Josipa, a povodom početka Velike pobožnosti svetom Josipu, odnosno devetotjedne duhovne priprave za svetkovinu svetog Josipa zaručnika BD Marije, izašlo je iz tiska novo, prošireno izdanje molitvenika „Idimo k Josipu“. Molitvenik "Idimo k Josipu" je u jedanaest izdanja pripremao mons. Marijan Radanović, a dvanaesto izdanje, uz već spomenutog graditelja Nacionalnog svetišta mons. Marijana, uredio je i mons. Antun Sente, ml., sadašnji rektor Svetišta s vlč. Anđelkom Katanecom i dr. Vladom Mikšićem, te gospodinom Matijom Barberićem, pastoralnim suradnikom pri Svetištu i bogoslovom Patrikom Paulićem.

Na 240 stranica novo, prošireno izdanje molitvenika „Idimo k Josipu“ sadrži: osnovne molitve, red mise, pripremu za svetu ispovijed, molitvu u čast svetog Josipa iz Božanskog časoslova, krunicu i litanije svetog Josipa, te mnoštvo drugih molitava za različite prigode upućene svetom Josipu. Devetnica, pobožnost od trideset dana, sedam žalosti i radosti svetog Josipa sadržane su ovdje, u dvanaestom izdanju molitvenika.

Novo izdanje u svom dodatku molitveniku donosi sadržaj koji nije objavljivan u prijašnjim izdanjima poput: biblijski citati o svetom Josipu, homilija biskupa Ivana Šaška nazvana "Josipovska Hrvatska" koju je izgovorio prigodom otvaranja Godine svetog Josipa, opis Velike pobožnosti svetom Josipu u Nacionalnom svetištu, te upute kako postati član Bratovštine svetog Josipa ili prijatelj Nacionalnog svetišta. Poput svakog molitvenika i ovaj sadrži poznate pjesme ispjevane svetom Josipu u čast.

Opremljen fotografijama u boji i tekstovima ispisanim većim slovima, molitvenik „Idimo k Josipu“ ima Imprimatur Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu.

 

Prayer book of St. Joseph - In the Year of St. Joseph, and on the occasion of the beginning of the Great Devotion to St. Joseph, ie the nine-week spiritual preparation for the feast of St. Joseph, Virgin Mary's fiancé, a new, expanded edition of the prayer book "Let's go to Joseph" was published. The prayer book "Let's go to Joseph" was prepared in eleven editions by Msgr. Marijan Radanović, and the twelfth edition, with the already mentioned builder of the National Shrine, Msgr. Marijan, edited by Msgr. Antun Sente, Jr., the current rector of the Shrine, with Rev. Anđelko Katanec, Dr. Vlado Mikšić, Mr. Matija Barberić, pastoral associate at the Shrine and theologian Patrik Paulić.

On 240 pages, the new, expanded edition of the prayer book "Let's go to Joseph" contains: basic prayers, Mass, preparation for holy confession, prayer in honor of St. Joseph from the Divine Hour, rosary and litany of St. Joseph, and many other prayers for various occasions addressed to the world Joseph. The novena, the devotion of thirty days, the seven sorrows and joys of St. Joseph are contained here, in the twelfth edition of the prayer book.

The new edition in its appendix to the prayer book brings content that was not published in previous editions such as: biblical quotes about St. Joseph, the homily of Bishop Ivan Šaško called "Joseph's Croatia" which he uttered at the opening of the Year of St. Joseph, a description of the Great Devotion to St. Joseph in the National Shrine instructions on how to become a member of the Brotherhood of St. Joseph or a friend of the National Shrine. Like every prayer book, this one contains famous songs sung in honor of St. Joseph.

Equipped with color photographs and texts written in larger letters, the prayer book "Let's go to Joseph" has an Imprimatur of the Archbishop's Spiritual Table in Zagreb.

Covered in a hard white cover dominated by the figure of St. Joseph placed in the Sanctuary, the new edition of the prayer book contains several testimonies of answered prayers addressed to St. Joseph. Dimensions: 17x11.5 cmUkoričeno u tvrde bijele korice kojima dominira lik svetog Josipa postavljen u Svetištu, novo izdanje molitvenika sadrži više svjedočanstava uslišanih molitava upućenih svetom Josipu.

Dimenzije: 17x11,5 cm

SKU: Cijena je izražena u hrvatskim kunama po jedinici proizvoda i u nju su uključeni svi porezi.  Multimedija,Proizvodi hrvatskih svetišta,Svi proizvodi
Opis

U Godini svetog Josipa, a povodom početka Velike pobožnosti svetom Josipu, odnosno devetotjedne duhovne priprave za svetkovinu svetog Josipa zaručnika BD Marije, izašlo je iz tiska novo, prošireno izdanje molitvenika „Idimo k Josipu“. Molitvenik "Idimo k Josipu" je u jedanaest izdanja pripremao mons. Marijan Radanović, a dvanaesto izdanje, uz već spomenutog graditelja Nacionalnog svetišta mons. Marijana, uredio je i mons. Antun Sente, ml., sadašnji rektor Svetišta s vlč. Anđelkom Katanecom i dr. Vladom Mikšićem, te gospodinom Matijom Barberićem, pastoralnim suradnikom pri Svetištu i bogoslovom Patrikom Paulićem.

Na 240 stranica novo, prošireno izdanje molitvenika „Idimo k Josipu“ sadrži: osnovne molitve, red mise, pripremu za svetu ispovijed, molitvu u čast svetog Josipa iz Božanskog časoslova, krunicu i litanije svetog Josipa, te mnoštvo drugih molitava za različite prigode upućene svetom Josipu. Devetnica, pobožnost od trideset dana, sedam žalosti i radosti svetog Josipa sadržane su ovdje, u dvanaestom izdanju molitvenika.

Novo izdanje u svom dodatku molitveniku donosi sadržaj koji nije objavljivan u prijašnjim izdanjima poput: biblijski citati o svetom Josipu, homilija biskupa Ivana Šaška nazvana "Josipovska Hrvatska" koju je izgovorio prigodom otvaranja Godine svetog Josipa, opis Velike pobožnosti svetom Josipu u Nacionalnom svetištu, te upute kako postati član Bratovštine svetog Josipa ili prijatelj Nacionalnog svetišta. Poput svakog molitvenika i ovaj sadrži poznate pjesme ispjevane svetom Josipu u čast.

Opremljen fotografijama u boji i tekstovima ispisanim većim slovima, molitvenik „Idimo k Josipu“ ima Imprimatur Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu.

 

Prayer book of St. Joseph - In the Year of St. Joseph, and on the occasion of the beginning of the Great Devotion to St. Joseph, ie the nine-week spiritual preparation for the feast of St. Joseph, Virgin Mary's fiancé, a new, expanded edition of the prayer book "Let's go to Joseph" was published. The prayer book "Let's go to Joseph" was prepared in eleven editions by Msgr. Marijan Radanović, and the twelfth edition, with the already mentioned builder of the National Shrine, Msgr. Marijan, edited by Msgr. Antun Sente, Jr., the current rector of the Shrine, with Rev. Anđelko Katanec, Dr. Vlado Mikšić, Mr. Matija Barberić, pastoral associate at the Shrine and theologian Patrik Paulić.

On 240 pages, the new, expanded edition of the prayer book "Let's go to Joseph" contains: basic prayers, Mass, preparation for holy confession, prayer in honor of St. Joseph from the Divine Hour, rosary and litany of St. Joseph, and many other prayers for various occasions addressed to the world Joseph. The novena, the devotion of thirty days, the seven sorrows and joys of St. Joseph are contained here, in the twelfth edition of the prayer book.

The new edition in its appendix to the prayer book brings content that was not published in previous editions such as: biblical quotes about St. Joseph, the homily of Bishop Ivan Šaško called "Joseph's Croatia" which he uttered at the opening of the Year of St. Joseph, a description of the Great Devotion to St. Joseph in the National Shrine instructions on how to become a member of the Brotherhood of St. Joseph or a friend of the National Shrine. Like every prayer book, this one contains famous songs sung in honor of St. Joseph.

Equipped with color photographs and texts written in larger letters, the prayer book "Let's go to Joseph" has an Imprimatur of the Archbishop's Spiritual Table in Zagreb.

Covered in a hard white cover dominated by the figure of St. Joseph placed in the Sanctuary, the new edition of the prayer book contains several testimonies of answered prayers addressed to St. Joseph. Dimensions: 17x11.5 cmUkoričeno u tvrde bijele korice kojima dominira lik svetog Josipa postavljen u Svetištu, novo izdanje molitvenika sadrži više svjedočanstava uslišanih molitava upućenih svetom Josipu.

Dimenzije: 17x11,5 cm

Dostava